Västerås växer snabbt. Många vill flytta hit, vilket betyder att efterfrågan på bostäder och service ökar. Och visst finns det områden som ännu inte nyttjats på bästa sätt. Ett av dessa är Mälarporten – en central pusselbit i stadsplaneringen, som under många år dominerats av industriverksamhet.

Få städer har en så rik industri­historia som Västerås. I stadsdelen Kopparlunden har företag som ASEA och Svenska Metallverken haft stora industrilokaler.

Vill du leva hållbart, tryggt och i vacker miljö nära naturen – så lägg Sätra på minnet. Den blivande stadsdelen ligger mellan Norra Erikslund och Brottberga. 

I Västerås finns en innovation, en vilja och en kraft – en framåtrörelse som känns och märks långt utanför kommunens gränser.

Västerås växer – om 30 år kan vi vara 230 000 invånare. Tillväxten sker på många platser i centralorten men även på landsbygden …

Annons från Mälarenergi

När Finnslätten utvecklas lägger Mälarenergi grunden. Väl fungerande infrastruktur som el, fiber, vatten, värme och kyla är …

Annons från Fibra

5G är den nya generationen mobilnät där G står för just generation. 5G har högre kapacitet och ännu fler avancerade användningsområden …

Annons från TB-Gruppen

Det byggs på många ställen i Västerås, och tusentals bostäder planeras de närmaste åren. Ett populärt område är natursköna …

Annons från Kungsleden

Den i särklass största privata fastighetsaktören i Västerås är Kungsleden med fastigheter för 8 miljarder, bland annat i Kopparlunden …

Flera ledande företag har sina verksamheter och kontor på Finnslätten i nordöstra Västerås, och varje vecka åker tusentals människor …

Annons från Nordikon

Nordikon, som är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB, grundades 1987. Företaget har specialiserat sig på att ta helhetsansvar …

I småstadsidyllen Skultuna finns världens äldsta bruk som grundades 1607 av kung Karl IX.

Annons från White

På samma sätt som vi vill kunna äta mat som produceras utan att utarma miljön, och kunna resa utan stora utsläpp, måste vi säker­ställa …

Omvandlingen av stadsdelen Bäckby är ett av de största byggprojekten i Västerås. Det blir nära 600 nya bostäder …

Som fritidsledare på Bäckby fritidsgård är Nuri Akpinar högst delaktig i stadsdelens utveckling.

Annons från Peab Bostad

Peab är en av de största bostadsutvecklarna i Västerås. Hållbarhet är ledordet där svanencertifiering och ett när­producerat …

Annons från Riksbyggen

Sol, vind, vatten och grönska. Rogivande med omtanke om människa och miljö. Samtidigt nära stadspulsen.

Hur vill västeråsarna att framtidens Västerås ska se ut? Det var en fråga som ställdes när staden in­ledde arbetet med projektet …

”Skapa en levande och attraktiv stadskärna i Västerås”. Det är det kärnfulla budskapet som Västerås Citysamverkan gör allt för att uppfylla.

För att bygga en hållbar stad behöver vi förstå betydelsen av arkitekturen och hur den påverkar oss. Det handlar inte bara om byggnader …

Annons från Svealandstrafiken

Invånarna i Västerås är Sveriges mest nöjda kollektivtrafikanter, det visar den årliga Samhällsbarometern …

Västerås expanderar befolkningsmässigt. Utvecklingen pekar på 230 000 invånare år 2050 (cirka 75 000 fler än i dag).

Annons från Sveafastigheter

Sveriges första stora plusenergihus byggdes i Västerås. Det är inte en slump. Stadens framtidsvision möjliggör för oss att vara …

För att få en bild av hur det är att bo och verka i en serviceort på landsbygden har Västerås stad haft ett antal ortsdialoger i service­orterna.

Annons från Kadesjös

En 75-årig historia säger mycket om ett företag. För Kadesjös, konsultföretag inom bygg- och installationssektorn, betyder det utveckling.

Annons från Handelsbanken

Att bygga nytt är ett stort steg och ofta något som påverkar familjens ekonomi under en lång tid framöver. Samtidigt är det spännande …