Denna artikel är en annons

Bergsparken i Lindesberg av White. (Foto: Åke E:son Lindman)

Välj trähus för hälsan och klimatet!

På samma sätt som vi vill kunna äta mat som produceras utan att utarma miljön, och kunna resa utan stora utsläpp, måste vi säker­ställa att de hus vi bor och verkar i är bra för vår hälsa och inte påverkar miljön mer än absolut nödvändigt.

Trä är unikt eftersom det är ett förnyelsebart material som binder koldioxid. Modernt byggande i trä ger en möjlighet att skapa hållbara och vackra byggnader samt möjliggör effektivitet och besparingar på byggplatsen. Studier visar dessutom att människor mår bättre och upplever mindre stress i miljöer med exponerat trä.

För oss på White är hållbarhet vår drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet och bättre arkitektur. Med vår kunskap om träbyggande hjälper vi till att skapa projekt som både de som bygger dem och de som bor i dem kan känna stolthet över nu och i framtiden. Projekt som är en bra affär, ger merväder till alla som vistas där och som bidrar till lösningen av vår gemen­samma samhällsutmaning – klimatet.

Läs mer om vårt arbete på whitearkitekter.com