Denna artikel är en annons

Finnslättens framtida centrum med bl.a. coworking, restauranger, och bageri. En plats att mötas på!

Kungsleden har tagit fram ett förslag på en helt ny universitetsbyggnad i Kopparlunden. I ett av de gamla industrihusen där utsidan är k-märkt bygger man upp gator, en stor hall och nya byggnader – ett hus i huset med den gamla fasaden bevarad.

Västerås största fastighetsägare satsar på nöjen, service och högteknologiskt kluster

Den i särklass största privata fastighetsaktören i Västerås är Kungsleden med fastigheter för 8 miljarder, bland annat i Kopparlunden och på Finnslätten. Målet och affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Därutöver flödar idéer där möjligheterna tycks obegränsade.

Vi strävar efter att ha fastigheter samlade i kluster, säger Kungsledens regionchef Mats Eriksson. Det innebär att vi satsar på sammanhängande områden som har bra kommunikationer och service. På så vis kan vi vara med och driva hela områdets utveckling. Ett bra exempel på det är Finnslätten och Cityklustret – två helt olika koncept som speglar företagets mångsidighet.

I Västerås äger Kungsleden två hela stadsdelar, den ena är Östermalm/City­klustret där man har 170 000 kvadrat­meter uthyrningsbar yta som delvis ska bli Västerås nöjescentrum. Den andra är Finnslätten som ska utvecklas till Sveriges viktigaste högteknologiska centrum.

Vi börjar med Finnslätten.

– Det här är ett långsiktigt och stort utvecklingsprojekt som vi gör tillsammans med ett antal aktörer, bland andra ABB, Westinghouse, Västerås stad, Mälardalens högskola, Northvolt och Alstom, säger Mats Eriksson. Bakgrunden är att företagsområdet inte utvecklats nämnvärt sedan 70-talet. Många världsledande företag finns på plats sedan länge, men i dag ställs högre krav för att konkurrera med internationella företagsetableringar och arbetskraft. Därför går vi nu in och omdanar i stort sett hela Finnslätten för att skapa en högteknologisk stadsdel.

Planerna för Cityklustret handlar också om att skapa en plats där människor trivs, men här är det fokus på nöjen. Stadskärnan ska leva upp och där ska det hända saker.

– Arbetsnamnet är Nöjescity. Vi kommer bland annat att göra om kontorsytor till restauranger, rusta en k-märkt biograf för event och uppträdanden, och under sommarperioden omvandla parkeringsplatserna på Aseatorget till evenemangsyta med en stor scen för större
festivalevenemang,  säger Mats Eriksson.

Ytterligare tre områden där Kungs­leden har ett stort fastighetsbestånd är Tegnérområdet, kvarteret Örjan i Hacksta och Kopparlunden.

Kungsledens koncept B26 Coworking som blivit en träffpunkt för näringslivet i Västerås.

Kungsledens regionchef Mats Eriksson. (Foto: Rosie Alm)

Kopparlunden är det gamla industriområdet som är beläget centralt i Västerås och som har öppnats upp och ska utvecklas till en modern hållbar stadsdel med bostäder och verksamhet.

– Här tycker jag att vi har ett riktigt spännande förslag, säger Mats Eriksson. Det handlar om att flytta universitetet till Kopparlunden. Vi har ritat upp ett förslag på ett komplett universitet där det även ska finnas studentboende, forskarbostäder samt ett hotell med 150 rum.

– Vi vill vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och har därför satsat stort på hållbarhet i alla led. Vi ska vara klimatpositiva i hela värdekedjan år 2035. Fram till dess har vi satt upp delmål: Vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030, och vi ska vara
klimatpositiva i fastighetsförvaltningen 2025. För att klara det miljöcertifierar vi ett antal fastigheter och framför allt gör vi stora installationer av solceller. Vi tittar på hur vi med hjälp av solcellerna kan ha energilagring och nyttja energin när den behövs som bäst, vilket även öppnar möjligheter för att kunna skicka energi från en fastighet till en annan som tillfälligt behöver mer energi.

– Vi jobbar med många intressanta projekt samtidigt och även om pandemin har gjort att vissa etapper kommer senare än planerat så fortsätter vi att ha sikte på de långsiktiga målen, säger Mats Eriksson.

Vision Finnslätten

Finnslätten är ett verksamhetsområde som går i 70-talsstil och som inte längre kan konkurrera med liknande företagsparker runt om i världen. Kungsleden, som äger de flesta fastigheterna, har tillsammans med ett antal andra aktörer i området varit drivande för att utveckla Finnslätten till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Här planeras bland annat tågstation, gästbostäder, campus, restauranger, friskvård, skola och förskola. Ja allt som kan göra platsen konkurrenskraftig och intressant. I nuläget arbetar ungefär 5 000 personer här, men när Finnslätten växer kan det bli upp till 40 000.
En hel del av det som, via enkäter, efterfrågas av de som arbetar på Finnslätten har Kungsleden redan sett till att etablera, till exempel Friskis&Svettis, boulebana, utegym, idrottshall och kägelbanor. I
september öppnar även en italiensk restaurang, ett bageri och en Instabox installeras.
Tillsammans med bland annat Northvolt startar man en första testbädd för autonoma batteridrivna elskyttlar som skulle kunna användas för persontrafik genom hela området.

Projekt Nöjescity

I Melkerhuset försvinner kontorsytor till förmån för fyra restauranger med möjlighet till uteservering. I husets källare finns en fullstor k-märkt biograf som använts för ASEA:s årsstämmor. Här görs en varsam renovering. Lokalen är lämplig för såväl film som olika uppträdanden. Sommartid fortsätter man på samma tema, men då på den 650 kvadratmeter stora takterassen ovanför Mimergården där Kungsleden har etablerat konceptet B26 Coworking, som blivit en träffpunkt för näringslivet i Västerås.
Västerås city utvecklas dessutom med det halvfärdiga P-hus som Kungsleden förvärvade förra sommaren. Här blir det 1 400 p-platser och 30 000 kvadratmeter kontor samt service till hela området i markplan, allt i A-läge.

Symbiotic Concept – Från att leva för arbetet till att leva för ett rikt liv

Symbiotic Concept är ett världsunikt koncept från Kungsleden där man knyter ihop den intelligenta byggnaden med hälsa och välmående på ett konkret sätt. Konceptet består av delarna Symbiotic District, Symbiotic Building och Symbiotic Office som symboliserar nivåerna stadsdel, byggnad och kontor. Konceptet bygger på fyra hörnstenar: hälsa, service, intelligens och biophilia.
En banbrytande arbets- och mötesplats där digital teknik, förstklassig service och element från naturen samverkar med människan. Allt för att välbefinnandet alltid ska vara i fokus. Det är framtidens arbetsplats, mötesplats, lekplats, uteplats osv. En plats som erbjuder nya perspektiv och ger kreativiteten luft under vingarna. En plats där människa, teknik och natur kan leva i symbios. Att investera i just människor och miljön de arbetar i är den mest lönsamma investering man kan göra.