Rasmus Persson är kommundirektör i Skultuna.

Här i Skultuna finns världens äldsta bruk som grundades 1607 av Karl IX.

Småstadsidyllen Skultuna utvecklas genom social hållbarhet

I småstadsidyllen Skultuna finns världens äldsta bruk som grundades 1607 av kung Karl IX. Bruket som haft, och fortfarande har produktion av produkter i mässing har blivit varumärket för kommundelen. I Skultuna bor de flesta i småhus med en väl utbyggd samhällsservice, och ett ovanligt stort utbud av idrotts- och fritidsmöjligheter.

Vi har hela det kommunala uppdraget med heltäckande offentlig service, säger kommundirektör Rasmus Persson. Här finns till exempel vårdcentral, servicehus, gruppboende, skolor, fritidsgård och bibliotek.

Enligt Rasmus Persson finns dock en hel del socioekonomiska utmaningar i form av en hög andel invånare som har försörjningsstöd.

– Men vi är även i en omvandlingsprocess där fler, ofta barnfamiljer, köper hus i kommundelen. Många ser ju fördelarna med att bo tryggt i en småstads­idyll nära Västerås centrum, med täta bussavgångar och cykelbanor hela vägen.

De byggprojekt i Skultuna tätort som ligger närmast i tiden är ett trygghetsboende, och nästa år påbörjas nybyggnation och renovering av Persboskolan, som ska stå klar till vårterminen 2024.

– Den gamla skolbyggnaden har utdömts som undermålig och ska delvis rivas, säger Rasmus Persson. Den nya skolan kommer att bli ett allaktivitetshus med bland annat fritidsgård och bibliotek. Vi kommer dessutom att öppna upp och integrera skolområdet med alla idrottsmöjligheter som ligger i anslutning, till exempel ishall, konstgräsplan, padelbana, joggingspår och mountainbikebana.

I Skultuna finns ett populärt familjevänligt utomhusbad byggt på 60-talet. Badet har en 25-metersbassäng, bassäng för undervisning, hopp med svikt och hopptorn, samt plaskpool och lekpark. Hit åker man från när och fjärran under sommaren. Nu görs en nysatsning på badet med ett antal kommunala funktioner som gått samman för att lyfta anläggningen och ge sysselsättning åt ungdomar i Skultuna. De får bland annat sitta i kassan, stå i kiosken och delta i den dagliga verkssamheten. Även biblioteket är med och har sagostunder för barnen.

– Det här är ett bra exempel på att samverkan skapar möjligheter för en mer social hållbarhet, säger Rasmus Persson.

Men stadsbyggnad och hållbarhet handlar ju inte bara om det fysiska, utan även det innehållsmässiga. Region Västmanlands undersökning ”Liv & hälsa ung” visade att ungdomarna i årskurs nio i Skultuna inte såg alltför ljust på framtiden, särskilt inte flickorna.

– Att höja framtidstron särskilt bland flickor, är en av våra stora utmaningar, säger Rasmus Persson. Vi har bland annat satt i gång utbildningen Good Enough, som ska stärka ungdomars mentala muskler och hjälpa dem att hitta sin identitet. Just nu går elva flickor den här kursen. Andra exempel på åtgärder är ”prova- på-aktiviteter” i sommar för både killar och tjejer, där man får testa saker som padel, simning, dans och rollspel – alltså både kultur- och idrottsaktiviteter för att stärka självförtroende och framtidshopp.

Rasmus Persson betonar att ett hållbart samhälle bygger på en helhetssyn kring social- ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

– Social hållbarhet är en av våra utmaningar i Skultuna, och där är det viktigt att vi fortsätter satsa och rikta resurser i framtiden, säger han.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och Dan Blommengren