Denna artikel är en annons

En snabb och stabil uppkoppling är en säkerhetsfråga. Du måste kunna lita på din uppkoppling. Fiber kombinerat med 5G är en förutsättning. (Foto: Rosie Alm)

”Fiber är en förutsättning för 5G”

5G är den nya generationen mobilnät där G står för just generation. 5G har högre kapacitet och ännu fler avancerade användningsområden, men det kräver också att transporten för all information är så snabb och stabil så att det fullt ut går att lita på den. Ingen vill ha ”badbollar” som snurrar på skärmen.

– Ett nät av fiberoptiska kablar är en förutsättning för ett fullfjädrat internet med 5G, säger David Hjälmgården, vd för Fibra. 5G är ju trots allt en trådlös lösning och för att få tillräcklig kapacitet gäller det att så snabbt som möjligt få ner den trådlösa datatrafiken i en fiber.

Ett mobilnät består av mängder av basstationer, som trådlöst med radiosignaler sköter kommunikationen med mobiltelefoner och annan uppkopplad utrustning. När 5G gör entré på allvar måste det byggas fler basstationer och dessa behöver anslutas till fibernätet. Fibernätverket kan i princip svälja obegränsat med information och datafilerna far fram med ljusets hastighet.

Till det har användningsområdet för internet också förändrats betydligt.

– Om vi i början blev imponerade av möjligheten att privatsurfa och spela ”Angry Birds” på mobilen, utvecklas internet i dag än mer till en näst intill obegränsad resurs för samhälle och näringsliv. Nya appar löser uppgifter som var omöjliga att lösa förr.

En nytta är att fästa sensorer vid livbojar som larmar när en boj tas från sin plats. På det sättet övervakas om en livboj har använts. En annan nytta är att fästa sensorer vid till exempel soptunnorna som skickar en signal till sopåkarna när det är dags att tömma dem.

– Ju mer vi talar om nyttan med 5G desto mer uppstår nya idéer om användningsområden, säger David Hjälmgården.

Ta exemplet med självkörande fordon. För att säkerställa att bilen får all den information den ska ha, och sänder all den information som behövs för den säkraste framfarten i trafiken, krävs hundraprocentig stabilitet.

– Det finns de som förutspår att varannan lyktstolpe i stan kommer att behöva fiberoptik anslutet för att koppla upp en 5G-basstation för att klara av självkörande fordon, säger David Hjälmgården. I dag kan man med hjälp av mobilnätet se inom vilket område en mobiltelefon är. Ett fullt utvecklat 5G-nät ger möjlighet att positionera med centimeterprecision.

– Vårt sätt att använda teknik kommer att revolutioneras med 5G och fibernätet kommer att göra det möjligt.

Potentialen är stor med 5G-tekniken och utvecklingsarbetet med specifikationer och standarder pågår, i Sverige, Europa och globalt. (Ännu fler exempel i listan här under).

– Det handlar inte om antingen 5G eller fiber. Fiberutbyggnaden är en förutsättning för utbyggnaden av ett fungerande 5G-nät.

David Hjälmgården är väl medveten om att vi, med den nya tekniken, lämnar digitala fotspår efter oss, allt vi gör loggas in någonstans, men han påpekar samtidigt att varje människa har rätt till sin integritet och att det finns regelverk i dag som värnar om våra rättigheter, till exempel GDPR. Det är viktigt att själv fundera över vad man godkänner när det dyker upp en jobbig ruta när du ska använda en tjänst på internet.

Detta kan vi ha 5G till:

Trafik
Styrning av vägsignaler för säkerhet och effektivitet.
Hälsa
Säkrare, snabbare och automatisk kommunikation mellan sjukvårdsutrustning och vårdpersonal, från till exempel ambulanser till akutsjukvården om patienters status och vilka åtgärder som behövs. Kirurgiska ingrepp på distans.
Utbildning och forskning
Interaktionen mellan lärare och studenter/elever på distans.
Smarta fastigheter och smarta nät
Stabilitet och flexibilitet, där boende kan få personlig anpassning av till exempel värme, belysning, och hushållsapparater, beroende på när och vem som vistas i husen. Smarta soptunnor som meddelar sopbilarna när de behöver tömmas.
Industri
Automatisering, robotar och realtidsapplikationer kan hjälpa till att frigöra dyrbar tid och viktig kompetens.
Säkerhet och krishantering
Realtidsövervakning på offentliga platser där det är viktigt att hjälp snabbt kan komma på plats.
Kultur
Arrangera konserter med musiker från många olika platser i världen som samtidigt spelar ett stycke, i realtid.
Sport
Möjlighet att se matcher från flera vinklar samtidigt, i realtid, och samtidigt ta del av kompletterande information om spelare, statistik etc.
Gaming
Ger en större helhetsupplevelse och möjlighet att samar­beta med obegränsat antal andra spelare, utökad förmåga att kombinera digitala element med en verklig fysisk miljö.
Resor
Konsumenter kan få en mer realistisk upplevelse av att utforska resemiljöer och resmål.

Stefan Karlstedt, försäljnings- och marknadschef på Fibra (tv) och Joakim Eriksson, projektledare, tycker det är viktigt att vara på plats och tillgängliga för kunden.

Är du befibrad?

Under pandemiåret när de flesta som kan har tvingats arbeta hemifrån har efterfrågan på ett starkt, stabilt fibernät ökat dramatiskt. I städerna är fiberförsörjningen numer en självklarhet. Efterfrågan från landsbygden har också blivit tydligare och trots flitig utbyggnad från Fibra under 2020 är det mycket kvar att göra.

Att lägga ut fibernät är kostsamt, kostnaden per fastighet kan variera stort beroende på hur svårt eller enkelt det är att gräva fram i marken för fibernätet och hur många fastigheter som vill anslutas, men nu har staten samlat en pott pengar avsatta för just utbyggnad och företag som Fibra får söka bidrag ur den via regionerna.

– Nu kan vi glädja alla de eldsjälar som kämpar för att få fiber till sin och sina grannars bostäder med att vi går in i en ny fas med landsbygdssatsningen, säger Stefan Karlstedt, försäljnings- och marknadschef på Fibra. Mycket tack vare att staten anslagit nya pengar för landsbygden för oss att ansöka om.

Fibra ägs gemensamt av de kommuner man verkar i, Västerås, Hallstahammar och Strängnäs, vilket betyder att det är invånarna själva som äger nätet. När inga kortsiktiga vinstintressen styr utbyggnaden av nätet eller påverkar prissättningen, blir Fibra mer av en samhällsbyggare över hela regionen.

– Vi har satsat på att ha en ansvarig person som alltid finns tillgänglig vid ett fiberprojekt som kan svara på kundernas frågor och som tillsammans med särskilt utsedda erfarna grävmaskinister kan avgöra var det blir bäst för varje enskild fastighet att ansluta till nätet, säger Henrik Söderlund, avdelningschef för Leverans & Projekt inom Fibra.

Rollen som samhällsbyggare innebär också att Fibras fibernät är öppet så att kunden fritt kan välja den leverantör av tjänster han eller hon vill ha.

– Förhoppningsvis ska den fiber vi gräver ner ligga i minst femtio år. Då är det bättre för kunden att det finns en frihet att välja internetleverantör, säger Stefan Karlstedt.

Fakta/Fibra

Vd: David Hjälmgården
Ägare: Mälarenergi Västerås, Hallstahammars kommun, Sevab Strängnäs Energi.
Nyckeltal:
• Omsättning: ca 317 msek (2020)
• Rörelseresultat: ca 6,3 msek (2020)
• Antal anslutningar: ca 62 000 st
• Tillgänglighet nät: > 99,95%
• Antal anställda: 43 st