Samverkan och hållbarhet präglar citykärnans omdaning

Hur vill västeråsarna att framtidens Västerås ska se ut? Det var en fråga som ställdes när staden in­ledde arbetet med projektet ”Tyck om din innerstad”, där man ville höra invånarnas mening, och utifrån den formulera en framtidsbild.

City är inne i en stor långsiktig omställningsprocess, vilket gör att det finns ett starkt behov
av att skapa gemensamma utgångspunkter och framtidsbilder att arbeta mot. Pandemin har påskyndat en hel del förändringar och även skapat nya förutsättningar att förhålla sig till. En del butiker och andra verksamheter har fått stänga, och de behöver ersättas med annan verksamhet om det gemensamma målet om en levande och hållbar stadskärna som lockar besökare dygnet runt ska kunna uppnås.

Staden växer, och för att få en hållbar utveckling när många vill bo i Västerås behöver citykärnan förstärkas med ny bebyggelse, och väl fungerande offentliga rum. I dialogprojektet Tyck om din innerstad blev det tydligt att västeråsarna vill mer med sitt city än den avskalade modernistiska 60-talsarkitekturen som präglar innerstaden. Man vill ha mer grönt, en ”mysigare” stadskärna helt enkelt.

Carl Arnö är stadsbyggnadsdirektör i Västerås. (Foto: Per Groth)

– Vi har ju av tradition haft många gallerior i Västerås, där man vistas inomhus, säger stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö. Det skapar kanske inte det folkliv på gatan som man vill ha i city. Utvecklingen på senare år har lett till att galleriorna nu minskat i antal med fler butiker i bottenplan. Men framför allt har nöjeslivet med restauranger och caféer ökat markant, och det är något vi välkomnar eftersom city ska leva även efter det att butikerna har stängt.

Carl Arnö betonar att det är ett bra samverkansklimat mellan staden och näringslivet. Samverkan bedrivs bland annat i organiserad form inom City­samverkan. Hos fastighetsägarna finns en stor investeringsvilja att bygga om och bygga nytt. Det finns många exempel på fastighetsbolag som vill förändra – både när det gäller innehåll och utseende.

– Tillsammans med fastighetsägarna och övriga näringslivet ska vi knyta ihop stråk och platser i city för att få den här trivsamhetskänslan som många i medborgardialogen har efterlyst. Dessutom är det flera fastighetsägare som utvecklar mer bostäder i city, vilket ger en mer levande citykärna dygnet runt.

De stora projekt staden står inför är annars områdena alldeles intill city: Koppar­lunden och Mälarporten. Här kommer det de närmaste åren att byggas upp nya stads­delar med tusentals bostäder – där hållbarhet i alla former prioriteras. Dessutom byggs ett nytt Resecentrum för att klara nuvarande och framtida kommunikationer. Det blir viktigt för dagens city att dessa nya områden knyts ihop på bästa möjliga sätt med den befintliga stadskärnan.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

På gång i innerstaden:

Kvarteret Herta planeras för högstadieskola.
Kvarteret Njord med bland annat Västerås konserthus. Här pågår en detaljplan för att utveckla kvarteret med fler arbetsplatser och kanske även boende.
Stora Torget, ombyggnad och upprustning för ett attraktivt och tillgängligt torg.
Mimerkvarteren med mera utvecklas succesivt av fastighetsägaren med bland annat arbetsplatser, trivsamma stråk och utemiljöer.
Punkt och Gallerian, planerad upprustning och ombyggnads­åtgärder som genomförs av fastighetsägaren.
Tyck om din innerstad. Mer än 4 000 personer deltog i olika former av invånar­dialog under 2016–2018. Projektet ”Tyck om din innerstad” genomfördes av Västerås stad tillsammans med flera olika aktörer, föreningar, och näringsliv. I målbilden önskas bland annat: Mer aktivitet och evenemang, rikare utbud med en mix av olika funktioner och upplevelser, mer gröna och sköna miljöer samt fler platser för stadens barn att leka på tillsammans.