Denna artikel är en annons

– När Finnslättens expansion sätter fart måste el, fiber, vatten, värme och kyla redan finnas där, säger Anna Bärgård. (Foto: Rosie Alm)

Mälarenergi skapar förutsättningar för hållbar tillväxt

När Finnslätten utvecklas lägger Mälarenergi grunden. Väl fungerande infrastruktur som el, fiber, vatten, värme och kyla är en förutsättning för all verksamhet.

– Vi ser oss själva som en viktig del i samhällsbygget, säger Anna Bärgård, Key Account Manager på Mälarenergi.

Västerås växer och flera internationellt ledande företag har sina verksamheter och kontor på Finnslätten. Varje vecka åker tusentals människor till sina jobb där, och i framtiden kommer området att växa med ännu fler verksamheter och arbetsplatser. Visionen för Finnslätten fastslår att området ska kunna möta morgondagens behov och fortsätta att locka världs-ledande företag och medarbetare:

Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service.

Framtidens Finnslätten jämförs med innovationsklustret i Kista, Stockholm.

För att ett område ska kunna erbjuda just en sådan utveckling med nya verksamhetslokaler, service, restauranger, mötesplatser, parker, skolor och boenden krävs också en väl fungerande, anpassad och förberedd infrastruktur, inte minst när det gäller energiförsörjning. Det som inte syns, men som märks desto mer om det inte fungerar.

Mälarenergi har tagit över elnät, VA-nät och fjärrkylenät på Finnslätten från den tidigare ägaren Kungsleden.

– Mälarenergi har det långsiktiga perspektiv och kunnande som krävs för att anläggningarna ska skötas och vidareutvecklas på bästa sätt för kunderna, säger Mats Eriksson, Regionchef på Kungsleden i Mälardalen. Tillsammans kan vi nu fokusera på att utveckla området till en inspirerande miljö för högteknologiska och energiintensiva företag som ABB, Northvolt och Alstom.

– När Finnslättens expansion sätter fart måste el, fiber, vatten, värme och kyla redan finnas där, säger Anna Bärgård. Något som alla ser som självklart. Det ska fungera väl och dessutom ha sikte på en hållbar utveckling – för en smart och effektiv framtid.

– Vi optimerar nu infrastrukturen för att möjliggöra en expansion av området, bland annat med en egen ny fjärrkyleproduktion. Vår nya kylanläggning beräknas vara klar till våren 2022.

Vidare planeras för laddplatser för elbilar som en del av omställningen till en hållbar framtid. Finnslätten ska utvecklas och bidra till en hållbar tillväxt i regionen och Mälarenergi hjälper till att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Mälarenergi är ett infraserviceföretag inom energi-, vatten- och bredbands­lösningar. Våra produkter och tjänster ligger till grund för att ett modernt samhälle ska fungera. Genom att alltid vara tillgängliga och bry oss om våra kunder skapar vi rätt förutsättningar för ett hållbart näringsliv och samhälle. Koncernen ägs av Västerås stad.