Arkitektur och miljö

För att bygga en hållbar stad behöver vi förstå betydelsen av arkitekturen och hur den påverkar oss. Det handlar inte bara om byggnader, utan även om utformningen av den fysiska miljön. Nu pågår arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram för Västerås som inkluderar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Nora Kvassman är projektledare för arkitekturprogrammet.

Vad är syftet med programmet?
– Bland annat att höja kvaliteten på arkitekturen och den fysiska miljön runt omkring oss. Här beskrivs stadens ambitioner, och hur man ska arbeta med frågor som rör gestaltning, byggnader och offentliga miljöer.

Vem riktar sig programmet till?
– Det ska vara vägledande för alla som arbetar med arkitektur, både för sådant som är stadens eget ansvar, och för dem som vill bygga i Västerås. Det ska bli tydligare vilka krav som ställs och varför. Programmet ska kunna användas som en verktygslåda när man diskuterar utformningen av byggnader och fysisk miljö.

Kan du nämna något om målet för programmet?
– Det ska bidra till ett hållbart samhälle som motverkar segregation och ojämlikhet. Om fler får vara med och påverka den gemensamma miljön, så gynnar det en hållbar stadsutveckling. Förhoppningen är att man genom programmet ska få upp ögonen för vad arkitektur är och hur det påverkar oss, inte bara en byggnads utseende, utan allt runt omkring. Hur är en stad uppbyggd, och hur är våra livsmiljöer gestaltade.

Hur kommer man att kunna påverka arkitekturprogrammet?
– Arbetet med programmet kommer att pågå under hela 2021 och 2022, där vi gärna ser programmets utveckling som en lärande-process. Olika målgrupper kommer att kunna delta i föreläsningar, workshops, stadsvandringar och andra utåtriktade aktiviteter. Dessutom planeras en invånardialog.

När kan arkitekturprogrammet vara klart?
– Efter olika bearbetningar hoppas vi att kommunfullmäktige antar det i juni 2022, säger Nora Kvassman.