Här utvecklas Västerås – 13 exempel

Västerås växer – om 30 år kan vi vara 230 000 invånare. Tillväxten sker på många platser i centralorten men även på landsbygden och i övriga tätorter. Här visas enbart några exempel på områden som utvecklas på olika sätt för att Västerås ska kunna växa hållbart.

Utöver bostäder och arbetsplatser behövs planering för och investeringar i bland annat skolor, parker, idrottsplatser, rekreationsområden, kulturbyggnader och förstås en massa infrastruktur.

1. Mälarporten
Här skapas en ny stadsdel, mitt i Västerås. Det är det största och mest komplexa stadsbyggnadsprojektet hittills i Västerås stadsutveckling. Mälarporten ska tillsammans med det nya resecentrumet länka ihop framtidens Västerås. Här planeras 6 000–7 000 nya bostäder.

Foto: Michael Perlmutter

2. Öster Mälarstrand
Öster Mälarstrand har gått från att vara ett slutet industriområde till att bli en livfull modern stadsdel med närhet till Mälaren, staden och naturen. Området har växt i etapper under de senaste årtiondena och kommer att fortsätta att växa med bostäder och olika verksamheter. Hela Mälarstranden präglas av bryggorna och de sjönära grönytorna som ger stadsdelen dess karaktär. I området finns Poesiparken, Lasse Färnlöfs plats, Not-uddsparken, Kokpunkten, Kokplattan med mera. I planeringen läggs fokus på att stärka den sociala hållbarheten i området, bland annat genom att skapa förutsättningar för att rummen mellan husen ska bli levande mötesplatser för boende och besökare. Totalt kommer stadsdelen att ha cirka 4 000 bostäder plus 1 700 med Mimers projekt Förseglet.

3. Gäddeholm
Gäddeholm är ett växande bostadsområde och utvecklingen har skett och kommer att ske i flera etapper. Visionen är att skapa en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. Allt eftersom kommer också service såsom skolor, idrottshall, idrottsplats, kommunikationer och butiker att byggas ut. Det finns planer att på sikt bygga 5 000 nya bostäder i Gäddeholm.

4. Kopparlunden
Kopparlunden ska utvecklas till en ny central, hållbar och levande stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Industrimiljön är ett riksintresse och när området utvecklas ska kulturarvet bevaras och lyftas. Totalt planeras upp till ett par tusen bostäder i ett framtida Kopparlunden.

5. Finnslätten
I dag är Finnslätten en plats för flera ledande företag och här finns kontor för tusentals människor – men området behöver utvecklas för att kunna möta framtidens behov.

6. Sätra
Sätra ska bli en ny, hållbar stadsdel med bostäder, service och verksamheter. Totalt planeras cirka 2 000 bostäder. Området kommer att utvecklas i etapper de närmaste åren.

7. Bäckby
I stadsdelen pågår utveckling för fullt med bland annat nya bostäder, parker, torg och andra mötesplatser. Etapp 1 kommer att vara klar inom de närmsta åren, men det finns planer på fler utbyggnadsetapper. 

8. Södra Källtorp
Södra Källtorp är på gång att utvecklas till en ny stadsdel med bland annat bostäder, äldreboende och trygghetsboende. I området planeras också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. Visionen är att det ska vara lätt att ta sig till och från Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Totalt planeras cirka 700 bostäder i området.

9. Västerås innerstad
Innerstaden har stor betydelse för alla västeråsare. Staden, fastighetsägarna och innerstadens näringsliv samverkar för att gemensamt på bästa sätt möta de utmaningar som finns för innerstadens utveckling.

10. Lögarängen
Västerås stad kommer att satsa på att utveckla det citynära rekreationsområdet Lögarängen. I området finns bland annat en central badplats med bryggor, hopptorn, utegym, lekpark och beachvolleybollplaner samt Lögarängsbadet. Arbete pågår med att ta fram förslag på hur området ska utvecklas i framtiden.

11. Svartåstråket
En vandringsväg för fiskar, en fauna-passage, ska byggas vid Falkenbergska kvarnen och vara klar 2022. Svartåstråket ska ses över. Åtgärder planeras för att göra Svartåstråket från Apotekarbron till Vallbybron vid E18 mer attraktivt, tillgängligt och tryggt.

12. Johannisbergs våtmark
Våtmarken på tio hektar renar dagvatten från västra Västerås och gynnar bland annat insekter, fåglar och fladdermöss. Innehåller även ett grönområde för rekreation. Invigning sensommaren 2021.

13. Badelundaåsen och Bjurhovdaskogen
En satsning görs för att utveckla natur- och kulturmiljöområdet som ligger på Bjurhovda och Badelunda. En invånardialog ligger till grund för en handlingsplan som ska tas fram för att utveckla området och göra det bättre för besökare, natur och djurliv.

Hela kommunen växer och utvecklas

Västerås utvecklas och det byggs nya bostäder i hela kommunen. Utöver centralorten så finns ett fokus på att utveckla landsbygden och på att stärka serviceorterna.
Ett exempel – just nu pågår mycket i Dingtuna. En detaljplan som vann laga kraft i fjol är utgångpunkten för hur ett område i Dingtuna kommer att växa med nya bostäder och verksamheter. Planområdet ligger strategiskt mellan Dingtuna tågstation och Dingtuna kyrka och skola. Göran Johansson på Uppsala Akademiförvaltning berättar att man nu börjat bygga gator och cykelbanor i området. Flera byggherrar och bolag som till exempel Irsta Hus Västerås 3 AB, Nordr och Mimer kommer att bygga olika typer av bostäder här. Bland annat planeras radhus, flerfamiljshus och förskola. Dessutom kommer 30 villatomter att säljas under hösten, genom Länsförsäk­ringar, och det har varit och är ett stort intresse för de nya bostäderna. Rikshem planerar att bygga lamellhus i tre eller fyra våningar vid tågstationen.
– Det blir ett bra pendlarvänligt läge nära tåghållplatsen. Det har länge funnits en önskan om att det ska finnas fler valmöjligheter och fler boendeformer I Dingtuna. Nu kommer även möjligheterna att flytta inom Dingtuna att öka, säger Göran Johansson.
Totalt kan det bli uppemot 300 nya bostäder i området. För vissa projekt planeras byggstart i höst, medan andra räknar med byggstart 2022.
Västerås stad har nyligen markanvisat ett område för att bygga ett seniorboende i centrala Dingtuna.

Allt ryms inte här!

På vasteras.se kan du läsa mer om ytterligare ett 60-tal områden som för närvarande detaljplaneras samt investeringsprojekt som finns eller kommer att finnas med i stadens planer för en hållbar utveckling av Västerås. På vasteras.se/kartor hittar du bland annat detaljplaner, bostadsbyggande och 3D-karta.
Via vasteras.se/västeråsutvecklas kan du följa de största stadsutvecklingsprojekten!