Finnslätten ska växa med nya byggnader och verksamheter.

Finnslätten ska växa till Sveriges viktigaste centrum för energiteknik

Flera ledande företag har sina verksamheter och kontor på Finnslätten i nordöstra Västerås, och varje vecka åker tusentals människor till sina jobb här. Men området är inte utvecklat och rustat för framtidens behov. När Västerås växer behövs Finnslätten som en attraktiv plats för fler världsledande företag att etablera sig på.

Här finns en enorm potential för utveckling, säger Hans Larsson, planeringsstrateg som jobbat med planprogrammet för Finnslätten. Och det är den utvecklingen som Västerås stad tillsammans med näringslivet planerar för de närmaste åren – en högteknologisk stadsdel med den senaste forskningen inom energi och transporter.

Finnslätten är i dag ett verksamhetsområde i 70-talsstil med platta industrilådor och glesbevuxen barrskog runt omkring. Många världsledande företag inom teknik och energi finns på plats sedan länge.

– Det var ABB och fastighetsbolaget Kungsleden som från början var drivande med idén att utveckla området, berättar Hans Larsson. Man ställde sig frågan om området som det ser ut i dag skulle hålla för framtida krav och kunna attrahera morgondagens medarbetare? Mälardalens högskola och Västerås stad kopplades in. En problembild och vision formulerades och en styrgrupp bildades med representanter från Västerås stad och ett antal stora företag. I styrgruppen finns ett antal delprojekt, bland annat stadsutveckling Finnslätten.

I planprogrammet för Finnslätten som tagits fram av Västerås stad och fastighetsägarna ryms visionen i ett antal utgångspunkter:

→ Finnslätten ska bli en ny hållbar stadsdel, tillgänglig för alla invånare i Västerås. Här ska det bli parker, grönska, torg och nya mötesplatser.

→ Lugna Gatan (som går genom området) ska utvecklas till en levande stadsgata med fokus på gående, cykel- och kollektivtrafik.

→ Möjligheter skapas för mer tillfälliga boenden, som till exempel lägenhetshotell, studentlägenheter och gästlägenheter, för exempelvis forskare.  Målet är en inspirerande och levande miljö dygnet runt med caféer, restauranger och gym.

→ I planprogrammet beskrivs Finn­slätten med fokus på forskning och utbildning. Campus ska utvecklas i anslutning till ett centralt torg med närhet till parker och grönområden.

Hans Larsson är planeringsstrateg som jobbat länge med plan­programmet för Finnslätten.

I en undersökning riktad till de som arbetar på Finnslätten med frågor om vad de saknade, svarade en majoritet att de ville ha fler restauranger och möjligheter till träning och gym.

– Den omdaningen har redan påbörjats, säger Hans Larsson. Numera finns både gym och ett större utbud av matställen.

Kommer Finnslätten att växa med nya byggnader?
– I dag är nästan fem tusen personer verksamma inom området, och i framtiden kommer mellan fyrtio- och femtio-tusen personer att finnas här, säger Hans Larsson. Så visst ska det byggas mer, men även göras komplettering av befintliga byggnader, vilket redan påbörjats.

Finnslättens utveckling måste var något som gynnar hela Västerås stad?
– Ja som stad vinner vi på att Finnslätten kan locka till sig fler världsledande företag och kompetent arbetskraft.

Hans Larsson tar exemplet Northvolt som bygger sin första fabrik i Skellefteå, men har förlagt allt utvecklingsarbete till Finnslätten. Företaget rekryterar sina medarbetare internationellt och måste erbjuda en attraktiv plats att arbeta på för att kunna konkurrera om arbetskraften. Något man gärna vill se är en internationell grundskola och gymnasieskola i området.

– Västerås har alltid varit Sveriges viktigaste energicentrum, något som kommer att förstärkas ytterligare tack vare Finnslätten, säger Hans Larsson.

Text: Anders Post
Visionsbild: Tovatt Architects & Planners AB
Foto: Per Groth

Viktor Ståhl är planarkitekt på Västerås stad.

Så ser tidsplanen ut

Planprogrammet har varit på samråd och i februari 2021 godkändes det av byggnadsnämnden. Viktor Ståhl, planarkitekt på Västerås stad, kommer att ansvara för arbetet framöver. 

–Nu finns en övergripande plan som ska vägleda kommande stadsutveckling och detaljplaner. Vi kommer att jobba med flera detaljplaner i området och vi kommer att se en stor omvandling av Finnslätten framöver. Det känns väldigt spännande att få vara med och driva en utveckling som bygger på samverkan och hållbarhet, säger Viktor Ståhl.

Vision för Finnslätten

Företagen på Finnslätten har tillsammans med Västerås stad och Mälardalens högskola tagit fram en vision. Utgångspunkten i visionen är att Finnslätten ska bli en attraktiv plats för världs­ledande högteknologiska företag och deras medarbetare:
”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten skapar ökade flöden av besökare och ett internationellt intresse samt höjer attraktiviteten i området och i Västerås stad som helhet.”

Västerås stad, företagen och fastighetsägarna i samverkan

Västerås stad samarbetar med flera företag och andra som är verksamma på Finnslätten för att utveckla området enligt visionen. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från näringslivet, Västerås stad, Mälarenergi och Mälardalens högskola. Vidare finns en stadsutvecklingsgrupp som arbetar för att skapa en bra helhet på Finnslätten, exempelvis med trafikplanering.