Denna artikel är en annons

Granngemenskap i Hydran! Plantering i de nya odlingslådorna på innergården. Vill du flytta in? Besök sveafastigheter.se/hydran

Sveafastigheter fortsätter utveckla Västerås

Sveriges första stora plusenergihus byggdes i Västerås. Det är inte en slump. Stadens framtidsvision möjliggör för oss att vara långsiktiga och hållbara. Vi är i Västerås för att stanna, men vårt hållbarhetsarbete fortsätter att utvecklas.

Sedan 2018 stoltserar Västerås med Neptun, Sveriges första stora plus-energishus. De 1 210 kvm solcellerna på taket bidrar till att huset producerar mer fastighetsel än det förbrukar. Men vi är inte nöjda där. I en nyligen publicerad studie undersökte vi om koldioxidutsläppen från byggnationen av Neptun skulle kunna minskas om det byggdes igen med rådande tekniker. Resultatet visar att en halvering är möjlig. 41 procent av minskningen kommer från mer klimatsmarta material, och 11 procent kommer från optimering av konstruktionen.  

– Det visar vikten av att i upphandling ställa krav på mer klimatsmart betong och att betongproducenter redovisar klimatpåverkan kopplat till deras produkter, något vi på Sveafastigheter ställer krav på i allt större utsträckning, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.  

Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Tidigare i år släpptes Sveafastigheters första Hållbarhetsrapport, där vi transparent visar utsläppet från verksamheten. För alla byggen mäts koldioxidutsläppen från bland annat transporter, avfall och material.  

– Det är först när vi har alla fakta på bordet som vi kan planera för att minska vår klimatpåverkan. Förhoppningsvis inspirerar vi fler inom branschen att ta efter, säger Viktor Mandel. 

Hållbarhet är så mycket mer än att minska koldioxidutsläpp. Vårt trygghetsboende Hydran i Västerås byggdes med plusenergiteknik, men det är de mjuka värdena som sticker ut. Hydran är byggt för gemenskap. Gemensamhetslokal, en inbjudande innergård och en heltidsanställd bovärd, Desiré, som arrangerar aktiviteter. Ett sätt att råda bot på en av vår tids största folksjukdomar – den ofrivilliga ensamheten. 

Nu ser vi fram emot att utveckla 127 lägenheter vid Oxbacken Centrum, med fokus på energieffektivitet och smidiga mobilitetslösningar för hyresgästerna. Likt de allra flesta av våra fastigheter kommer även Oxbackens fastighet ha solceller på taket. Det är en investering för framtiden.