Denna artikel är en annons

Nordikons tillträdande vd Jesper Forsberg framför Kungsledens Byggnad 357 på Finnslätten. (Foto: Rosie Alm)

”Vi är en del av utvecklingen på Finnslätten”

Nordikon, som är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB, grundades 1987. Företaget har specialiserat sig på att ta helhetsansvar i byggprocessens alla delar. Ett av företagets stora projekt just nu är en tomställd fastighet på Finnslätten i Västerås. Här har Nordikon på uppdrag av fastighetsägaren Kungsleden uppdaterat hela byggnaden och anpassar ytorna till nya hyresgästers specifika behov.

Finnslätten som ligger strax utanför Västerås ska bli Sveriges viktigaste centrum för energiteknik. Många världsledande företag på området finns sedan länge etablerade. Under de närmaste åren ska Finnslätten rustas för framtidens behov, och bli en högteknologisk stadsdel med den senaste forskningen inom bland annat energi och transporter. Här har Nordikon blivit en del av utvecklingen.

– Det projekt vi arbetar med här är en fastighet som ägs av Kungsleden AB och ligger i centrum på nya Finnslätten, berättar Nordikons tillträdande vd Jesper Forsberg.

I nästan två år har Nordikon i samverkan med Kungsleden utvecklat den 19 000 kvadratmeter stora fastigheten som tidigare enbart haft en hyresgäst sedan huset byggdes på 70-talet. När hyresgästen flyttade för ett par år sedan tomställdes huset och Nordikon anlitades för att uppdatera hela byggnaden, som på sikt skulle fyllas med nya hyresgäster.

– Vi började med ett åtgärds-program för hela byggnaden, som sedan fräschades upp  exteriört, berättar Jesper Forsberg. Vi har dessutom blåst ut allt interiört och bland annat förstärkt byggnadens konstruktion.

Själva idén är att det ska finnas flexibilitet för nya hyresgäster. Det betyder att varje hyresgästs behov skräddarsys med hjälp av Nordikon och Kungsleden, vilket innebär ett stort antal delprojekt i fastigheten.

– Det mer specifika som vi hittills gjort är att bygga i ordning ett DNA-lab till ett företag som nu flyttat in, säger Jesper Forsberg.

Nordikon håller ihop hela projektet och anlitar partners för olika uppgifter, till exempel smidesföretag, elektriker, rörmontörer, ventilation, målare och golvläggare.

Vilken typ av hyresgäster är lokalerna lämpliga för?
– Det kan vara kontor eller olika produktionsverksamheter, gärna åt teknikhållet eftersom stadsdelen Finnslätten är orienterad mot just teknik. Vi är ungefär mitt i projektet och det finns just nu närmare 15 000 kvadratmeter kvar att hyra ut, säger Jesper Forsberg.

• Nordikon har ca 50 anställda, varav 35 snickare.
• Omsättning: 240 miljoner.
• Verksamhet: entreprenader, byggservice, projektutveckling/partnering.
• Certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.