Här några bilder från serviceorter som deltagit i ortsdialogerna: Bilden till vänster är från Orresta och bilden till höger Tillberga.

Landsbygdens utveckling – en viktig del i översiktsplanen

För att få en bild av hur det är att bo och verka i en serviceort på landsbygden har Västerås stad haft ett antal ortsdialoger i service­orterna. Hur ser de boende på sin ort? Vad saknas, och vad kan göras bättre för att landsbygden ska leva och utvecklas?

Ortsdialogen är ett underlag för planering och förvaltning, och inte en lista på åtgärder som kommunen åtar sig att göra.

– De här kontakterna med invånarna i serviceorterna har stor betydelse när vi arbetar med Översiktsplanen 2026, säger Eva Widergren, som är översiktsplanerare i Västerås stad. Vi bjöd in invånarna på varje ort och förde samtal om nu-läget och olika vardagsfrågor, som exempelvis hur kollektivtrafiken fungerar, boendet, grönområden, cykelvägar fritidsaktiviteter – ja allt sådant som berör människorna på orten.

– Det vi har fått fram genom dessa samtal har vi sorterat in i det vi kallar planeringsunderlag, som sedan finns med som värdefull kunskap när vi nu ska ta fram en ny översiktsplan.

Eva Widergren berättar att ortsidalogerna har varit mycket uppskattade, både av invånare och kommunens tjänstemän, samt inte minst av de politiker som var med.

Eva Widergren, översiktsplanerare.

– Det som framkom på flera orter var att många saknar bra kollektivtrafik, men även cykelvägar mellan orterna. Det handlar om att kunna resa hållbart. I Gäddeholm till exempel, där det bor många unga barnfamiljer, är problemet att det inte finns någon fungerande busslinje. Man vill resa klimatsmart, men har ingen möjlighet att göra det. Detta kommer nu att förbättras genom en ny busslinje i slutet av 2021.

Text: Anders Post
Foto: Per Groth